Medicinsk Qi Gong

Qi Gong är en läkekonst och hälsogymnastik från Kina med minst femtusen-åriga rötter. Genom vetenskapliga studier, från både USA och Kina sedan 1950-talet och framåt, vet man att regelbundet utövande av Qi Gong ger god effekt på de flesta symtom och sjukdomar.
Qi Gong är en av huvudpelarna i TCM (Traditional Chinese Medicine) och används i behandlande syfte på kinesiska sjukhus tillsammans med Farmakologi (örtmedicin), Akupressur (tryck), Akupunktur (nålar) och Massage (Tuina).
Qi Gong är framför allt en metod för självbehandling och kan göras av alla människor oavsett ålder och fysiska förutsättningar. Det finns ett antal olika former av Qi Gong, från sittande/liggande meditations- och andnings Qi Gong till varianter som går ut på att klara mycket extrema yttre påfrestningar.

Qi Gong har hållits hemlig i Kina och utvecklats och tränats under årtusenden vid kejsarnas hov, i välbeställda familjer och i klostren, främst i Shaolinklostret i Henanprovinsen. Under Kulturrevolutionen (1966 - 1976) blev Qi Gong förbjuden, men i slutet av 1970-talet blev den åter godkänd som behandlings- och självbehandlingsform och då blev det också tillåtet att undervisa västerlänningar i Qi Gong.

Qi betyder livsenergi eller andning. Den är drivkraften/energin bakom alla livsprocesser på jorden och i hela universum. Qi strömmar i våra kroppar genom meridianerna, ett nätverk av "energifloder", som har förbindelse med alla inre organ och påbörjas alternativt avslutas i händerna eller fötterna. Det finns ett antal punkter (energiportar) efter meridianerna där man kan pressa (akupressur), eller sätta nålar (akupunktur) och därigenom behandla ett speciellt organ. All behandling inom TCM går ut på att stimulera och påverka flödet av Qi i meridianerna och därmed lösa blockeringar och skapa balans i akupunktur-systemet så att symtom och sjukdomar lindras och/eller botas.

Gong kan översättas som extra ordinär prestation. Dvs. effekter och resultat som vi uppnår när vi ökar vår energi och som vi inte skulle ha uppnått annars.
Det kan t.ex. vara att slappna av och sova bättre, höja immunförsvaret, öka koncentrationsförmågan eller återhämta oss snabbare efter en operation. Eller det kan vara att blodtryck och blodsocker regleras, astma och allergier, värk och andra symtom och sjukdomar förbättras eller försvinner.

Själv har jag praktiserat Qi Gong sedan 1996 och har nu lärt mig tre varianter.
Den första var Fem sätt för långt liv, vid Nordiska Qi Gong-skolan i Umeå, där jag också läst två år på deltid till Qi Gong-terapeut.

Jag kände behov av att pröva andra varianter och lärde mig Nei Dan och Wai Dan i DaMo-Metoden vid MediqiAkademien i Malmö. Jag blev diplomerad Träningsledare i Nei Dan i oktober år 2000.

Två år efter varandra besökte jag Dr. Effie Chow i San Francisco och lärde mig hennes "Miracle Healing Qi Gong", en mycket fysisk och dynamisk Qi Gong.
Första gången jag besökte Dr. Chow var i januari år 2000. Jag hade då läst hennes bok: "Healing Qi Gong from China" och var intresserad av att ta del av
hennes utbildningar. Under året etablerade vi kontakt via Internet och hon gav mig tillåtelse att även instruera andra människor i hennes "Healing Qi Gong". Jag började försiktigt med mina närmaste vänner och fick via e-mail kontinu-erligt råd och stöd. I januari 2001 besökte jag henne för andra gången och fick då fortsatta synpunkter och råd angående min kursverksamhet i "The Chow Healing Qi Gong".

Dr.Chow har ett Qi Gong institut centralt i San Francisco, "East West Academy of Healing Arts" (EWAHA). Hon har fått ett otal priser och utmärkelser och är den enda QiGong Grandmaster som varit aktiv i utformandet av den nationella hälsopolicyn inom Hälsoministeriet i USA. Hon är utvald medlem och rådgivare inom utbildning för benskörhet, läkemedel, mm. Dr Chow har gjort över 100 televisionsframträdanden och har intervjuats regelbundet i radio och tidningar. Hon deltog bl. a. i en TV-serie om alternativmedicin som visades i både USA, England och Kanada.
Dr Chow är nu en av 20 utvalda alternativmedicinare i USA som i mars 2002 till Presidenten och Kongressen (enl. Executive Order 13417 från President Clinton) skall utforma och presentera ett förslag till hur Qi Gong och alternativmedicinen bäst skall kunna bli tillgänglig för allmänheten.
Dr Chow har rönt stor uppmärksamhet och fått många utmärkelser för sitt mångåriga arbete med att integrera den västerländska och österländska medicinen i det allmänna vårdarbetet.
Se hennes hemsida: http://www.eastwestqi.com

I maj i år åker jag till San Francisco för att delta i den fjärde Världskongressen i Qi Gong, dit Qi Gong Mästare från hela världen samlas och delger varandra sina erfarenheter. Jag kommer att lyssna och lära så mycket jag kan och hoppas sedan kunna vidarebefordra något av detta till alla som är intresserade.

Inger Henricson